11. mars 2024

TV2 har i dag publisert en sak om Right To Play som er dypt misvisende. Det gis inntrykk av at vi har vært involvert i et ulovlig pengespill, men vi har hatt en helt lovlig lisens godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet jf. § 54 i Pengespillforskriften. Right To Play Norge er en av mange ideelle aktører som ikke har anledning til å søke overskuddsmidler fra Norsk Tipping, siden vår aktivitet i all hovedsak er internasjonal. For denne gruppen organisasjoner har myndighetene tilrettelagt for et alternativt virkemiddel hvor det er mulig å søke om et strengt regulert antall lisenser til spill med lav risiko. Dette har Right To Play ønsket å utforske. Rammen for lisensen var på 300 millioner kroner, men dette har aldri vært vårt omsetningsmål og vi har hatt nøkterne forventninger. Lisensen ble trukket tilbake i oktober 2023 som følge av en intern feil hos oss. Dette er i tråd med et strengt regelverk for pengespill som vi støtter helt og fullt opp om.

Right To Play sendte inn revisors beretning, styrets beretning og aktivitetsregnskap til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen fristen 1. juni 2023. Det har i ettertid vist seg at det manglet en forside i Altinn som gjorde at fullstendig dokumentasjon ikke ble mottatt av tilsynet. På grunn av en intern svikt hos oss ble varselet om denne mangelen - sendt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet 21.08.23 – slettet fra vår Altinn og ikke fulgt opp.  Det er utrolig beklagelig at en intern svikt hos Right To Play Norge gjorde at organisasjonen ikke fikk sendt manglende dokumentasjon til Lotteri- og stiftelsestilsynet i henhold til fristen. Dette har vi beklaget til Lotteri- og stiftelsestilsynet:

«Etter en grundig gjennomgang internt hos oss viser det seg at brevet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet datert 21.08.23 ved en feil har blitt slettet fra vår Altinn. Vi har ingen god forklaring på dette, og kan ikke gjøre annet enn å beklage på det sterkeste. Som ny daglig leder i Right To Play vil jeg gjennomføre en grundig gjennomgang av våre rutiner».

Vi skal være glade for at vi har strenge regler for lotteri og spill i Norge. Vi er nå i en 6 mnd. karantenetid som vi har stor respekt for, men håper å kunne gjenopprette lisensen vår når denne er over.

Lars Erik Svanberg, National Director Right To Play Norge

Har du spørsmål om saken, kontakt oss på kontakt@righttoplay.com