Gi flere barn muligheten til å lære å lese

Skolebøkene i Mali har ofte krevende språk, med mye tekst på hver side og ingen illustrasjoner. En undersøkelse viser at kun halvparten av skolebøkene som blir benyttet, er skrevet på det lokale språket Bambara. Dette bidrar til å gjøre det vanskelig for barna å nå et grunnleggende ferdighetsnivå i tidlig skolealder.

Å kunne lese er helt avgjørende for at barn kan gå på skole og fullføre sin utdannelse. Utdanning reduserer fattigdom, gir økt inntekt og bedre helse. Barn med grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter tilegner seg den kompetansen som trengs for å skape en bedre fremtid for seg selv og sin familie.

En ekstern evaluering før oppstart av Right To Play sine prosjekter i Mali viste at 0% av barna i 4. klasse nådde minimumskravene på leseferdigheter. (Early Grade Reading Assessment – Ministry of Education). Målet med prosjektene er å gå fra 0% til 15% fra 2018 til 2021. For å nå disse målene er vi blant annet avhengig av å produsere kvalitetsbøker som er motiverende, tilpasset nivået og som er på det lokale språket.

Kjøp skolebøkene her

Nå kan du eller din bedrift kjøpe skolebøker til barn i Mali som er tilpasset deres alder, språk og nivå. Pris per bok med utforming av innhold, produksjon og distribusjon er kr. 100,-

Eksempler på hva du eller din bedrift kan bidra til:

  • En skoleklasse à 80 elever = kr 8 000,-
  • Et klassetrinn med 5 klasser = kr 40 000,-

Hva med å bidra med en bok pr ansatt i din bedrift? Husk at alle donasjoner over kr. 500,- er fradragsberettiget.

Mali _bok.jpg