I midten av november reiste 10 elever fra Bjerke- og Lørenskog videregående skole til Bangkok for å delta på lederutviklingskurset: «Asean youth sport for development, peace and leadership». Kurset var i regi av Association of South East Nations (ASEAN), Utenriksdepartementet representert av den Norske ambassaden i Jakarta og Right To Play.

Over femti unge fra hele ASEAN-regionen i tillegg til de norske ungdommene deltok på en ukes workshop i Bangkok. Fokuset var hvordan man kan forhindre kriminalitet og skape utvikling, fred og ledelse ved å bruke lek som metode for læring og utvikling.

-Løsningen i leken kan overføres til hvordan man løser et problem i samfunnet. Tamara (17), Bjerke videregående skole

Bjerke VGS ASEAN workshop all delegates
Med lek og idrett som metode

I løpet av uken ble ungdommene kurset i ledelse og prosjektstyring, samt gjennomføring av fredsskapende- og kriminalitetsforebyggende aktiviteter ved å bruke lek og idrett som metode. Dette er en tilnærming Right To Play bruker som læringsverktøy i samtlige av våre programmer, og etterspørselen i ASEAN regionen for innføring av denne metodikken var bakgrunnen for igangsettelsen av lederutviklingskurset. Hensikten er at ungdommene som deltar på kurset selv skal avholde prosjekter i sine lokal samfunn, som skal være kriminalforebyggende og ha en positiv samfunnseffekt.

- De brukte en del praktiske øvelser til å utfordre oss på områder som vi først ikke tenkte var relevant. Det var veldig lærerikt. Thilia (18) Lørenskog videregående skole

Lokale prosjekter

Ungdommene er nå tilbake i sine respektive land, og har begynt å jobbe ut prosjekter de skal gjennomføre i sine lokalsamfunn. Deltagerne fra Myanmar har allerede avholdt en fire dagers workshop på grensen mellom Myanmar og Thailand. Teamet var rusavhengighet, seksualundervisning og grunnleggende fotballferdigheter - og over 40 barn og unge deltok.

På Bjerke- og Lørenskog videregående skole er ungdommene godt i gang med sine prosjekter. - Vi skal starte et kriminalitetsforebyggende prosjekt, med mål om å nå ungdom. Gjennom aktiviteter skal vi få til noe som bidrar til en positiv samfunnseffekt. Idrett har et veldig sunt verdigrunnlag; du får samarbeidsevne, fair play, du bli mer strukturert, du jobber mer målrettet og du får ansvarsfølelse. Det gir en positiv struktur, sier Catherine, Thilia, Stian og Vibeke fra Lørenskog videregående skole.

ASEAN workshop delegated from Norway

-Det ligger mye mer i ledelse enn å bestemme hva andre skal gjøre. Hugo (17), Bjerke videregående skole

Ungdomsledere

Ungdomsledere er sentrale i prosjektene til Right To Play. Dette er ungdom som ønsker å bidra og skape varige endringer i sine samfunn. De bidrar til gjennomføring av aktiviteter, undervisning, informasjonsarbeid og til å bygge nettverk. Ungdomslederne opparbeider seg viktig kunnskap og erfaring, som ikke bare er verdifullt for omgivelsene men også for deres egenutvikling.