Tala (13) bor i byen Al Khaldiah i Jordan. Når guttene i nabolaget spiller fotball og oppdager verden gjennom forskjellige aktiviteter, er det forventet at jentene holder seg hjemme og gjør husarbeid.

"I vårt samfunn har ikke jenter og gutter like muligheter"

Denne situasjonen aksepterer ikke Tala. Hun er en sterk pådriver for at jenter skal ha de samme rettighetene og mulighetene som guttene, og har satt seg som mål å utfordre disse normene. Dette er Talas historie.