Donate to help children in Gaza →

LIVSVIKTIG VANN

Helly Hansen og Right To Play har inngått et samarbeid rundt Færderseilasen hvor vi sammen har profilert Kongelig Norsk Seilforening sin nye J/80 seilbåt som vi har kalt Lek på havet.

Sammen skal vi benytte Færdern 2021 til å fokusere på viktigheten av tilgang til rent vann på skolene i våre program-land. For vann er livsviktig, både for å leve og overleve! Når skolene har tilgang til rent vann, får barna muligheten til å bruke tiden sin på skolen fremfor å hente vann hjem til familien fra brønner langt hjemmefra. På skolen lærer barna, gjennom Right To Plays lekbaserte undervisning, viktigheten av rent vann, bruk, håndvask-rutiner og andre hygieniske tiltak. Dette er lærdom de tar med hjem til sine familier, og de blir selv endringsagenter som bidrar til viktig informasjon og forbedringer i sine lokalsamfunn.

Det er en menneskerett å ha tilgang på rent vann, allikevel er vann en stort knapphetsgode som særlig rammer de fattigste delene av verdens befolkning. Å gå kilometer etter kilometer til fots for en eneste kanne med vann er faktisk hverdagen for 800 millioner mennesker. Frakt av vann er en stor fysisk belastning, i tillegg er barn svært utsatt på sin ferd for å hente vann. Mange mennesker, ikke minst i konfliktområder, blir ofre for voldtekt og mishandling på vei til og fra drikkevannskilder. Så i tillegg til at vanntanker på skolene bidrar til at barna får gå på skolen, gir tilbudet barna bedre helse og beskyttelse fra farlige situasjoner.

Vår kampanje Livsviktig vann starter samme dag som Færderseilasen og pågår hele sommeren.

Vil du bidra til at sårbare barn får en bedre hverdag og en lysere fremtid, kan du støtte opp ved å vippse valgfritt beløp til nummer 692813 #livsviktigvann. Alle som vippser over kr 50,- er med i trekningen av fine premier fra Helly Hansen.

Første trekning av premier blir 3.juli og vinner kontaktes direkte.

Vipps valgfritt beløp til nummer 692813 #livsviktigvann
Vannbilde_linkedin.jpg

Om Right To Play

Right To Play har programmer i 15 land i Afrika, Asia og Midtøsten. Vi er tilstede der hverdagen til barn er preget av fattigdom, ulikheter og tradisjoner. Vi bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Slik at barn med ulik bakgrunn og utfordringer bedre kan overvinne motgang og undertrykkelse. Lek gir barn trygghet, skaper glede, motivasjon til å lære og bidrar til at de blir bevisst sine rettigheter.

Vi har forpliktet oss til artikkel 31 i FNs Barnekonvensjon, med særlig fokus på barns rett til lek. Denne rettigheten omfatter alle barn uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn eller status. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. For barn som er rammet av krise og konflikt, gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også et viktig middel for læring og motivasjon, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Det er derfor Right To Play kaller det for den livsviktige leken.

Hvert år sørger vi for at 2,3 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise hvert år får lek inkludert i sin hverdag. 93% av innsamlede midler går til å beskytte, utdanne og styrke barn i våre prosjekter. 7% går til administrasjon, drift og anskaffelse av nye midler.